پیمان ابدی به جایگاه ابدی شتافت

هم اکنون چهارشنبه هست و ساعت هم 10 شب، موبایل زنگ خورد و امین وزیر نژاد که از صحنه فیلم برداری در ده کن برمی گشت زنگ زد و گفت پیمان ابدی بدلکار ایرانی که اثر جاودانه اش هنوز در خاطره ها می درخشد ( کبرا 11) 4 ساعت قبل در ده کن با یک اتوبوس که در حال انجام کارهای خارق العاده بود به ته دره رفت و پس از 2 ساعت در گذشت واقعا متاثر شدیم خداوند صبر به خانواده این بزرگ عطا کند و خانواده ایشان و جامعه هنری ایران ما را هم در غم از دست رفتن این عزیز شریک بدانند. روحش شاد و یادش گرامی باد.  یک فاتحه قرائت بفرمایید

برگرفته از CarNP