به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره

 

 

به اینکه نصب اجباری ترمز ABS باید به مرور زمان عملی گردد، اظهار داشت : باید به خودروسازان فرصت داد تا نسبت به تجهیز تولیداتشان به سیستم ABS اقدام نمایند . حمیدرضا فولادگر در ادامه گفتگو با خبرخودرو افزود : به هر جهت طرح نصب ترمز ABS و دیگر سیستم های ایمنی خودرو ، از راههایی است که باید قدم به قدم پیمود. وی در ارتباط با رکود جهانی و تأثیر نصب ترمز ABS بر قیمت و میزان فروش خودروها، گفت : رکود همیشگی نیست اما استاندارد سازی خودرو ، مسأله ای دائمی است . بنابراین باید بانگاه به آینده ، در جهت افزایش ضریب ایمنی و کیفیت خودروهای تولیدی حرکت نمود تا اعتماد به صنعت خودروسازی افزایش یابد. وی افزود : هنگامی که استانداردی اجباری می شود باید نسبت آن نیز به قیمت تمام شده خودرو بررسی شده و هر دو موضوع به موازات یکدیگر دنبال شود ، چرا که تعدادی از استانداردها در قمیت تمام شده خودرو ، مؤثر نبوده ، اما برخی مانند ترمز ABS در قیمت خودرو مؤثر می باشد. وی در خصوص تعیین مهلت نصب ترمز ABS به خودروسازان گفت : باید خودروسازان برای تمدید مهلت نصب ترمز ABS با سازمان استاندارد و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به تفاهم برسند ولی در این خصوص کمیسیون صنایع موظف است با نگاهی همه جانبه از هر دو بخش تولیدی و نظارتی حمایت نماید .