با سلام .

گرد هم آیی کلوپ های کار ان پی ( اتومبیل های آلمانی ) برگزار شد . برای مشاهده تصاویر این گرد همایی به سایت کار ان پی مراجعه نمایید : www.carnp.com