به گزارش خبرخودرو، مدیر عامل ایران خودرو، با اشاره به اینکه رویکرد مالی و اقتصادی ایران خودرو نیازمند رویکردهای جدیدی می باشد ، اظهار داشت: در دوران بهره برداری و توسعه محصول بایستی انضباط در بخشهایی تولیدی و به ویژه بخشهای اقتصادی و مالی انجام شود و به همین جهت با توجه به مدیریت بسیار خوب مهندس ایمانی در انضباط اقتصادی و مالی در گروه خودروسازی سایپا ، از ایشان دعوت کردیم تا در این حوزه به فعالیت پرداخته تا رویکردهای مالی جدیدی را نیز وارد ایران خودرو نمایند. به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، مهندس نجم الدین که در مراسم معارفه قائم مقام مالی و اقتصادی ایران خودروسخن می گفت، افزود : امیدواریم که امروز ، روز خوبی برای ایران خودرو باشد و با حضور مهندس ایمانی خون جدیدی وارد ایران خودرو شود. وی تصریح کرد : شرکت ایران خودرو در سالهای گذشته برای حفظ برند و ظرفیت تولید و بازارهایش سرمایه گذاریهای خوبی را جهت توسعه ظرفیت و تولید و توسعه بازار انجام داده است. اما با توجه به ایجادتنوع در مشتری و افزایش توقعات و همچنین وضع قوانین جدید زیست محیطی ، بایستی خودروسازان در جهت بروز کردند محصولات حرکت نمایند. وی افزود : با توجه به طرح تحول اقتصادی و افزایش قیمت سوخت و نقش مهم سوخت در سبد خانوار های ایرانی و همچنین به اتمام رسیدن سوختهای فسیلی ، بایستی برنامه های جدید را در ادامه فعالیتهای خوبی که انجام گرفته ، انجام داد تا بتوانیم محصولات خوب و با کیفیت و استاندارد روز را تولید و پاسخگوی نیاز متقاضیان خود باشیم. مدیر عامل ایران خودرو همچنین با بیان اینکه با بایستی جریان نقدینگی ایران خودرو را مدیریت نمود ، تصریح کرد : در حال حاضر به دلیل به خدمت نگرفتن منابع بلند مدت و سرمایه در گردش و سیاستهای انطباقی بانکها ، شرکت ایران خودرو دچار چالشهای مالی و اقتصادی و بحران نقدینگی است ، بنابراین باید با برنامه ریزی و مدیریت دقیق در این بخش بر مشکلات فائق آمد.مهندس نجم الدین در ادامه از تمامی مدیران گروه ایران خودرو خواست تا در جریان نقدینگی و مدیریت وجوه شرکتها ، همکاری کاملی با مدیریت جدید مالی و اقتصادی ایران خودرو داشته باشند تا بتوان از منابع محدود و دسترس بیشترین استفاده و بهره برداری انجام گیرد. وی گفت : بایستی در شرکتهای سرمایه گذاری و لیزینگی و بیمه های شرکت ، سیاستهای مالی و پولی جدید و خوبی اتفاق افتاد و همچنین بتوانیم از شرکتهای زیر مجموعه نیز بهترین بهره برداری را داشته باشیم. وی در خصوص تعامل با بانکها گفت : برای سرمایه در گردش شرکت ، نیازمند دریافت کمک از بانکها می باشیم، بنابراین باید تعامل وسیاستهای متمرکزی را در این ارتباط با بانکها داشته باشیم. وی در خاتمه تصریح کرد: امیدواریم که شرکت ایران خودرو، بتواند بر چالشهای نقدینگی غلبه کند و به رشد و شکوفایی و بالندگی که از قبل نیز داشته دست یابد.