موتور سیکلت ها از نظر نوع استفاده به سه نوع1-street یاشهری 2-racing یا مسابقه ای3-working برای کار وحمل بار  تقسیم میشوند و مورد استفاده قرار میگیرند.
که البته ما در ایران فقط یک cg 125 داریم که در خیابانها هم برای کار وهم برای مسابقه و.......استفاده میشه که این از خصوصیات کشور های جهان سوم هست.
اما اینجا فقط به صورت خلاصه توضیحاتی میدهم این موتور سیکلت ها از نظر حجم موتور از 125 شروع وتا حجم1800 هم میرسند سیستم این موتور سیکلت ها  از لحاظ رانندگی از لحاظ شکل ظاهری وفنی و.....
کاملا با هم تفاوت دارند.
موتورسیکلت های ریس برای مسابقه متورسیکلت های workingبرای کار وحمل بار وموتور های streetیا شهری برای عبور ومرور در شهر واستفاده روزانه کاربرد دارندکه در کشوزر های اروپایی هم بیشتر مورد استفاده قرار میگیرندحتما در اصرع وقت در باره هر کدوم از این موتور یسیکلت ها توضیح بیشتری خواهم داد.