به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ثابت ماندن میزان سهمیه بندی بنزین در سه ماهه دوم سال گفت : با توجه به تولید بنزین در کشور ، احتمال عدم افزایش سهمیه ها وجود داشت. دکتر جهانبخش امینی در گفتگو با خبرخودرو ، با بیان اینکه احتمال کاهش سهمیه در نیمه دوم سال وجود دارد گفت: امیدواریم این میزان سهمیه بندی بنزین تا آخر سال ثابت بماند . وی افزود : بر اساس آمارهای بدست آمده میزان بنزین تولیدی داخل با توجه به میزان تولید خودرو در کشور کمتر از صد لیتر در ماه می باشد ولی دولت بدون توجه به مصوبه مجلس میزان 100 لیتر بنزین ماهیانه را برای خودروها تعیین نمود. دکتر امینی با اشاره به کمبود منابع انرژی تصریح کرد: به طور حتم دولت برای این تصمیم خود تدابیری اندیشیده است. نماینده مردم کرمانشاه ادامه داد: مصوبه مجلس بر عرضه بنزین مازاد بر سهمیه به صورت شناور بوده که هم اکنون این میزان کمتر از 400 تومان می باشد و مجلس نیز خواهان عرضه آن به قیمت 300 یا 280 تومان بود . ولی در حال حاضر دولت این نوع بنزین را با قیمت لیتری 400 تومان ارائه می نماید. امینی خاطر نشان کرد : درهر حال نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس رضایت خود را از سهمیه بندی بنزین ماهیانه 100 لیتر در نیمه دوم سال اعلام می دارند.